Greve kommune

3/5

Plus

  • Er meget cykelvenlig, 56% af vejnettet er dækket med cykelsti
  • Ejendomsskatten på kun 1,694% er blandt de laveste
  • Den gennemsnitlige indkomst på 670.887 kr. er blandt de højeste
  • Kirkeskatten på kun 0,73% er blandt de laveste
  • Kommuneskatten på kun 24,42% er blandt de laveste
  • Det regner kun 1,7 mm per døgn

Minus

  • Der er mindre kultur, med kun 311 arrangementer årligt
  • 59% af boligerne har Radon over grænseniveauet
  • Kun 5% af kommunen er dækket af skov
  • Vandhårdheden på 24 °dH er blandt de højeste

Alder

4/5
Gennemsnitsalderen på 43 år er lavere end gennemsnittet, og placerer kommunen på en 39. plads blandt Danmarks 98 kommuner.

Arrangementer

1/5
Med 311 arrangementer årligt er der færre end gennemsnittet, og placerer kommunen på en 84. plads blandt Danmarks 98 kommuner.

Boligpriser

2/5
Boligprisen på 23.000 kr. per m² er højere end gennemsnittet, og placerer kommunen på en 71. plads blandt Danmarks 98 kommuner.

Cykelstier

5/5
56% af vejnettet er dækket med cykelsti, hvilket er bedre end gennemsnittet, og placerer kommunen på en 16. plads blandt Danmarks 98 kommuner.

Ejendomsskat

5/5
Ejendomsskatten på 1,694% er lavere end gennemsnittet, og placerer kommunen på en 2. plads blandt Danmarks 98 kommuner.

Indkomst

5/5
Den gennemsnitlige indkomst på 670.887 kr. er højere end gennemsnittet, og placerer kommunen på en 16. plads blandt Danmarks 98 kommuner.

Kirkeskat

5/5
Kirkeskatten på 0,73% er lavere end gennemsnittet, og placerer kommunen på en 17. plads blandt Danmarks 98 kommuner.

Kommuneskat

5/5
Kommuneskatten på 24,42% er lavere end gennemsnittet, og placerer kommunen på en 14. plads blandt Danmarks 98 kommuner.

Ledighed

4/5
Ledigheden på 2,1% er lavere end gennemsnittet, og placerer kommunen på en 34. plads blandt Danmarks 98 kommuner.

Radon

1/5
59% af boligerne har Radon over grænseniveauet, hvilket er dårligere end gennemsnittet, og placerer kommunen på en 88. plads blandt Danmarks 98 kommuner.

Regn

5/5
Det regner kun 1,7 mm per døgn, mindre end gennemsnittet, og placerer kommunen på en 4. plads blandt Danmarks 98 kommuner.

Skov

1/5
Hele 5% af kommunen er dækket af skov, mindre end gennemsnittet, og placerer kommunen på en 88. plads blandt Danmarks 98 kommuner.

Solskin

4/5
Med en solindstråling på 118 W/m2 er den tæt på gennemsnittet, og placerer kommunen på en 40. plads blandt Danmarks 98 kommuner.

Sprøjtegift i drikkevandet

4/5
Med 0,05 µg/l sprøjtegifte i drikkevandet er den bedre end gennemsnittet, og placerer kommunen på en 31. plads blandt Danmarks 98 kommuner.

Temperatur

4/5
Med en gennemsnitstemperatur på 8,6 °C er den varmere end gennemsnittet, og placerer kommunen på en 36. plads blandt Danmarks 98 kommuner.

Vandhårdhed

1/5
Vandhårdheden på 24 °dH er højere end gennemsnittet, og placerer kommunen på en 95. plads blandt Danmarks 98 kommuner.

Vind

2/5
Middelvindenen på 4,3 meter i sekundet er lavere end gennemsnittet, og placerer kommunen på en 67. plads blandt Danmarks 98 kommuner.

Vækstsæson

2/5
Vækstsæsonen på 243 dage er kortere end gennemsnittet, og placerer kommunen på en 62. plads blandt Danmarks 98 kommuner.

Se en anden kommune