Ledige i Danmarks kommuner

Kilde: AULP01: Fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken efter område, alder og køn, Danmarks Statistik - statistikbanken.dk, 2021.