Alder i Danmarks kommuner

Kilde: GALDER: Gennemsnitsalder 1. januar efter kommune og køn, Danmarks Statistik - statistikbanken.dk, 2023.