Radon: Procent over 200 Bq/m³ (2001) i 275 danske kommuner

Kilde: Radon i danske boliger, Sundhedsstyrelsen, Statens Institut for Strålehygiejne, 2001.