Vandhårdhed i Danmarks kommuner

Kilde: Beregnede gennemsnitsværdier, baseret på data fra GEUS og vandværkernes hjemmesider