Ejendomsskat i Danmarks kommuner

Kilde: PSKAT: Personbeskatningen fordelt efter område og beskatningsprocent, Danmarks Statistik - statistikbanken.dk, 2023.