Luftkvalitet i danske kommuner, PM2.5 niveau

Kilde: Koncentration 2020: Fine Partikler, PM2.5, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, 2020.