Radon: Procent over grænseværdi 100 Bq/m³ (2021) i Danmarks kommuner

Kilde: Radon 20: Baselineundersøgelse 2021, Institut for Byggeri, By og Miljø (BUILD), Aalborg Universitet, 2022.