Vejle kommune

3/5

Plus

  • Kulturen er i højsædet, med 2.375 arrangementer årligt
  • Kommuneskatten på kun 23,4% er blandt de laveste
  • Hele 19% af kommunen er dækket af skov

Minus

  • Det regner 2,3 mm per døgn
  • Blandt de mere solfattige, med en solindstråling på 115 W/m2
  • Med en gennemsnitstemperatur på 8,2 °C er den blandt de koldeste

Alder

4/5
Gennemsnitsalderen på 42 år er lavere end gennemsnittet, og placerer kommunen på en 33. plads blandt Danmarks 98 kommuner.

Arrangementer

5/5
Med 2.375 arrangementer årligt er der flere end gennemsnittet, og placerer kommunen på en 6. plads blandt Danmarks 98 kommuner.

Boligpriser

3/5
Boligprisen på 13.000 kr. per m² er tæt på gennemsnittet, og placerer kommunen på en 55. plads blandt Danmarks 98 kommuner.

Cykelstier

3/5
16% af vejnettet er dækket med cykelsti, hvilket er tæt på gennemsnittet, og placerer kommunen på en 59. plads blandt Danmarks 98 kommuner.

Ejendomsskat

2/5
Ejendomsskatten på 2,775% er højere end gennemsnittet, og placerer kommunen på en 62. plads blandt Danmarks 98 kommuner.

Indkomst

4/5
Den gennemsnitlige indkomst på 630.423 kr. er højere end gennemsnittet, og placerer kommunen på en 24. plads blandt Danmarks 98 kommuner.

Kirkeskat

4/5
Kirkeskatten på 0,89% er lavere end gennemsnittet, og placerer kommunen på en 36. plads blandt Danmarks 98 kommuner.

Kommuneskat

5/5
Kommuneskatten på 23,4% er lavere end gennemsnittet, og placerer kommunen på en 3. plads blandt Danmarks 98 kommuner.

Ledighed

4/5
Ledigheden på 2,1% er lavere end gennemsnittet, og placerer kommunen på en 39. plads blandt Danmarks 98 kommuner.

Radon

2/5
51% af boligerne har Radon over grænseniveauet, hvilket er dårligere end gennemsnittet, og placerer kommunen på en 68. plads blandt Danmarks 98 kommuner.

Regn

1/5
Det regner kun 2,3 mm per døgn, mere end gennemsnittet, og placerer kommunen på en 90. plads blandt Danmarks 98 kommuner.

Skov

5/5
Hele 19% af kommunen er dækket af skov, mere end gennemsnittet, og placerer kommunen på en 16. plads blandt Danmarks 98 kommuner.

Solskin

1/5
Med en solindstråling på 115 W/m2 er den lavere end gennemsnittet, og placerer kommunen på en 89. plads blandt Danmarks 98 kommuner.

Sprøjtegift i drikkevandet

4/5
Med 0,04 µg/l sprøjtegifte i drikkevandet er den bedre end gennemsnittet, og placerer kommunen på en 29. plads blandt Danmarks 98 kommuner.

Temperatur

1/5
Med en gennemsnitstemperatur på 8,2 °C er den koldere end gennemsnittet, og placerer kommunen på en 84. plads blandt Danmarks 98 kommuner.

Vandhårdhed

4/5
Vandhårdheden på 13 °dH er lavere end gennemsnittet, og placerer kommunen på en 29. plads blandt Danmarks 98 kommuner.

Vind

2/5
Middelvindenen på 4,2 meter i sekundet er lavere end gennemsnittet, og placerer kommunen på en 71. plads blandt Danmarks 98 kommuner.

Vækstsæson

4/5
Vækstsæsonen på 246 dage er længere end gennemsnittet, og placerer kommunen på en 38. plads blandt Danmarks 98 kommuner.

Se en anden kommune